Máy Phát Điện Perkins 750kva

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 750kva
Standby Power KVA: 825
Standby Power KW: 825
Prime Power KVA: 750
Prime Power KW: 600
Engine Model: 4006-23TAG2A

may phat dien perkins 750kva

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf