Máy Phát Điện Perkins 250kva

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 250kva
Standby Power KVA: 275
Standby Power KW: 275
Prime Power KVA: 250
Prime Power KW: 200
Engine Model: 1306C-E87TAG6

may phat dien perkins 250kva1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf