Máy Phát Điện Mitsubishi 500kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 500kva
Standby Power KVA: 550
Standby Power KW: 550
Prime Power KVA: 500
Prime Power KW: 400
Engine Model: SA6B3-E2PTAA-1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf