Máy Phát Điện Kubota 25kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 25kva
Standby Power KVA: 22
Standby Power KW: 22
Prime Power KVA: 20
Prime Power KW: 16
Engine Model: V3300-EBG

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf