Máy Phát Điện Kubota 17kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 17kva
Standby Power KVA: 16.5
Standby Power KW: 16.5
Prime Power KVA: 15
Prime Power KW: 12
Engine Model: D1703-EB

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf