Máy Phát Điện Kubota 14kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 14kva
Standby Power KVA: 14
Standby Power KW: 14
Prime Power KVA: 13
Prime Power KW: 10.4
Engine Model: D1403-EB

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf